BRUSSEL ADEMT BETER!

Onlangs verscheen het evaluatierapport 2019 van de Brusselse LEZ. Met goed nieuws voor de luchtkwaliteit in Brussel!

#PETITSPOUMONS, EEN CAMPAGNE OM DE LUCHTKWALITEIT TE METEN!  

De luchtzoekers (FR) herlanceren hun campagne #PetitsPoumons die vanwege Covid-19 was uitgesteld. Met de hulp van Leefmilieu Brussel worden meetbuizen geïnstalleerd om de concentraties stikstofdioxide (NO2) in de Brusselse scholen op te meten, alsook op enkele locaties die door de burgers worden voorgesteld. Deze campagne zal een jaar lang lopen en meer inzicht geven in de luchtvervuiling in Brussel.

Een eerste positieve vaststelling is dat twee jaar lage-emissiezone (LEZ) een duidelijk effect heeft gehad op het wagenpark. De meest vervuilende voertuigen zijn uit het verkeer verdwenen. Tussen september 2018 en december 2019 verdween niet minder dan 88% van de voertuigen die door de LEZ worden getroffen. Bovendien zijn er maar weinig chauffeurs op de baan met een pasje of een vrijstelling.

Minder vervuiling

/// Een andere uitstekende ontwikkeling is dat de LEZ ook de uitstoot van schadelijke stoffen heeft teruggedrongen. In anderhalf jaar tijd is de uitstoot van Black Carbon door auto’s met 77% gedaald en 73% voor bestelwagens. De uitstoot van stikstofoxiden (NOX) daalde met 11% voor auto’s en 3,5% voor bestelwagens. Tegelijk is het aandeel fijnstof in de lucht (PM2,5) met 11,5% en 21% gedaald. Deze ontwikkelingen zijn vooral te danken aan de LEZ, hoewel ook andere factoren hebben bijgedragen tot deze resultaten (brandstofprijzen, nieuwe technologieën, enz.).

Eindelijk voldaan aan de Europese normen

/// Deze daling in de concentratie verontreinigende stoffen die afkomstig zijn van het wegverkeer had ook een ander positief effect. Het Gewest voldoet nu voor het eerst aan de Europese normen! Tussen 2018 en 2019 daalden de jaarlijkse NO2-concentraties in alle meetstations in het Gewest met gemiddeld 10%. Ook de concentraties Black Carbon en fijnstof vertoonden in dezelfde periode op alle stations een dalende trend.

Nog werk aan de winkel

/// Ondanks dit bemoedigende nieuws blijft de luchtkwaliteit een belangrijke uitdaging voor de gezondheid van de Brusselse bevolking. Volgens het laatste verslag van het Europees Milieuagentschap is de uitstoot van het wegverkeer in Europa verantwoordelijk voor 68.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Het moet dus nog beter. Dit is een van de redenen waarom sinds 1 januari 2020 Euro 3-dieselvoertuigen niet meer welkom zijn op het volledige grondgebied van Brussel. De volgende aanscherping van de LEZ-criteria zal plaatsvinden op 1 januari 2022. Vanaf dan zijn ook Euro 4-dieselvoertuigen verboden.