EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE RENBAAN VAN BOSVOORDE

De afgelopen maanden trokken veel Brusselaars, die geen grote woning of een tuin hebben, naar de voormalige renbaan van Bosvoorde, waar ze de nodige ruimte vonden om een luchtje te scheppen, te sporten of een wandeling te maken. Daarom wordt deze site binnenkort onder handen genomen om te voldoen aan de behoefte aan publiek toegankelijke groene ruimten. Concreet zal het domein voortaan worden uitgebaat door Leefmilieu Brussel en de privéconcessiehouder Drohme. Leefmilieu Brussel zal zich ontfermen over het beheer van de gewestelijke speeltuin, het Woudhuis en de renbaan, die als een langgerekt park is ingericht, alsook over de educatieve activiteiten om bezoekers bewust te maken van het belang van natuur en bos. De privé­concessiehouder blijft verantwoordelijk voor het beheer van het boomtoppenparcours, het Gokdorp en de hoofdparking.

DE RESULTATEN VAN DE CORONA-BURGER­- BE­VRAGING STAAN ONLINE!

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze dagelijkse realiteit. Onze gewoontes zijn veranderd en dus lanceerde Leefmilieu Brussel een grote burgerbevraging zodat het projecten kan uitwerken die zijn afgestemd op de nieuwe verwachtingen. Bijna 5.000 Brusselaars deelden hun wensen over onderwerpen als geluidshinder of luchtkwaliteit. De resultaten van de bevraging zijn nu online beschikbaar en het zijn allemaal potentiële indicatoren en hefbomen voor actie. Maar het proces is nog niet rond. Begin 2021 wordt uit de deelnemers aan de bevraging een aantal mensen geloot om deel te nemen aan participatieve workshops waarin ze het geplande beleid kunnen bespreken en ontwikkelen. In het voorjaar wordt tijdens een symposium het proces afgerond en worden de deelnemers aan het overleg in de schijnwerpers gezet.


SMARTMOVE, GO, GO, GO !

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert zijn SmartMove-model! Deze tool is bedoeld als hefboom voor fundamentele maatschappelijke veranderingen en zal worden getest. De bedoeling is het autoverkeer in de hoofdstad te verminderen om ons milieu, onze gezondheid, onze economie en het imago van Brussel te beschermen.

wACHTER DE MICRO 

Redouane, Benny of Véronique... De parkwachters en parkwachtsters van Leefmilieu Brussel lichten een tipje van de sluier op over hun werk en vertellen enkele sappige anekdotes. Wie zijn ze? Wat doen ze? Welke rol spelen ze? Je komt alles, of toch bijna alles, te weten tijdens drie video-interviews van wAchter de micro!WATERBEHEER: SAMEN BRAINSTORMEN  

Zoals in december aangekondigd, nodigt Leefmilieu Brussel je uit om deel te nemen aan een participatief proces over het nieuwe Waterbeheerplan. Tijdens inspraakmomenten kan je jouw ideeën en behoeften met ons delen. De volgende online vergadering vindt plaats op 25 februari. Schrijf je nu in!