EEN NIEUW PROJECT VOOR DE RENBAAN VAN BOSVOORDE

EEN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

Dit nieuwe project betekent niet het einde van alle privéactiviteiten die sinds 2014 op het terrein te vinden zijn (golf en minigolf, horeca...). Onder de gezamenlijke leiding van de drie betrokken partners, Leefmilieu Brussel, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en Drohme, wil men een mozaïek van specifieke plaatsen en activiteiten creëren, met behoud van de biodiversiteit.


Het project ‘Renbaan’ krijgt een subsidie van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De werken aan de Renbaan zijn opnieuw van start gegaan. De Brusselse overheid en de privésector zetten samen hun schouders onder dit project dat de site zal omtoveren tot een gewestelijke ontmoetingsplek met natuur, educatie en recreatie voor een divers publiek. Het is de ambitie om van de site een centrale plaats te maken waar stad en bos samenkomen, waar het publiek kan kennismaken met de rijke en waardevolle biodiversiteit die in het bos aanwezig is, en waar bezoekers worden ontvangen met respect en aandacht voor de natuur.

/// Een uniek project voor het Gewest

Meer dan ooit dwingt de klimaatverandering ons om over te schakelen naar een milieubewustere maatschappij. De noodzaak om de natuur in steden te behouden wordt ook steeds duidelijker. Maar hoe kunnen we het bos en zijn biodiversiteit behouden en tegelijk Brusselaars en andere bezoekers de mogelijkheid bieden om opnieuw in contact te komen met de natuur? Dergelijke vragen zijn nog nijpender in tijden van gezondheidscrisis. Om hierop een antwoord te bieden, heeft het Brussels Gewest besloten om op de site van de voormalige Renbaan een educatieve en recreatieve groene ruimte voor het hele Gewest aan te leggen. Dit ambitieuze en vernieuwende project past in een logica van multigenerationeel maatschappelijk nut, met speciale aandacht voor gezinnen, kinderen en scholen.

/// Renbaan: waar stad en bos samenkomen!

Sinds de aanleg van de Renbaan op het einde van de 19e eeuw heeft de site altijd een recreatief aspect gehad. Met dit nieuwe project komen daar nu ook aandacht voor natuur en natuureducatie bij. Als toegangspoort tot het Zoniënwoud is deze site een belangrijke plaats om bezoekers te ontvangen met respect voor het bos, en dus met de nodige sensibilisering rond het juiste gebruik ervan. De site zal worden toegevoegd aan het bestaande netwerk van toegangspoorten naar het Zoniënwoud: Groenendaal, Park van Tervuren, Rood Klooster... Deze ‘toegangspoorten’ moeten, zoals bepaald in het Beheerplan van het Zoniënwoud, de bezoekersstroom ‘leiden’ naar gemakkelijk toegankelijke plaatsen die zijn uitgerust met de nodige voorzieningen (voor wandelingen, sport...), en tegelijk het kwetsbare hart van het bos beschermen.

/// Een gewestelijk centrum voor natuur, educatie en recreatie Het toekomstige Woudhuis wordt een centrum voor milieu-educatie aan de rand van het bos. Het wordt een museumruimte waar gezinnen en scholen via een interactief en ludiek parcours antwoorden vinden op vragen over de natuur en het bos. Bovendien zal het Woudhuis dienst doen als onthaalcentrum, waar de bezoekers met aandacht en respect voor het bos worden ontvangen! Het grote publiek zal op de site ook terechtkunnen voor sociaal-recreatieve en sportieve activiteiten aangepast aan de natuurlijke omgeving: wandelroutes, speeltuin, ontspanningsweide. Omdat deze activiteiten gratis zijn, zullen ze voor iedereen toegankelijk zijn en ontmoetingen stimuleren.