LEZ : WAT IS DE VOLGENDE FASE? 

Op 1 januari 2022 steekt de lage-emissiezone een tandje bij. Dieselwagens met euronorm 4 zijn dan niet langer welkom op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Deze beperking komt bovenop de reeds geldende beperkingen voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 3 en lager, alsook benzinevoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. Zijn deze regels ook op jou van toepassing? Dan is er goed nieuws! Je kan nog steeds een Brussel’Air-premie aanvragen. Wat houdt dit in? Simpel: lever je nummerplaat in, doe afstand van je auto en ontvang een jaar lang:

/// ofwel een MTB-abonnement + een Cambio Start-abonnement

/// ofwel een fietspremie + een Cambio Start-abonnement

Als je niet alleen de nummerplaat laat schrappen, maar tegelijk ook je voertuig laat vernietigen, ‘verdubbelt’ de premie zelfs!

MAG JE DIEREN IN DE VRIJE NATUUR VOEDEREN? 

Oud brood voor de eenden, zaad voor de duiven… We komen soms in de verleiding om dieren in de vrije natuur te voederen, maar weet dat dit in openbare ruimten verboden is. Bovendien heeft dit voedsel, dat ’s zomers en ’s winters elke dag wordt aangevoerd, gevolgen voor de dieren en hun omgeving. Sommige soorten (duiven, ratten, kraaien, nijlganzen…) profiteren er meer van dan andere, wat het ecologisch evenwicht in vijvers verstoort, de gewoontes van de dieren wijzigt en soms ook hun gezondheid schaadt. Dieren zijn in staat om alles wat ze nodig hebben in de natuur te vinden. Het beste wat we voor hen kunnen doen, is zoveel mogelijk plekken creëren waar ze terechtkunnen.


GARDENS.BRUSSELS : DE NIEUWE SITE

Ben je op zoek naar een speeltuin? Wil je meer weten over de geschiedenis van een park, zijn fauna of zijn flora? Of wil je een minder bekende groene ruimte in Brussel leren kennen? Ontdek de nieuwe versie van de website gardens.brussels/nl. De site is beter aangepast aan smartphones, biedt gedetailleerde informatie over elk park en je vindt er heel eenvoudig een park bij jou in de buurt.

BRUWATER: ONTDEK ONZE NIEUWE APP  

Brussel telt heel wat rivieren en vijvers. Dankzij onze nieuwe BruWater-app kan je oppervlakte- en grondwatergegevens zoeken, bekijken en downloaden. BruWater geeft je bijvoorbeeld toegang tot de monitoringgegevens van de rivieren en vijvers (voornamelijk de Zenne, het kanaal en de Woluwe) en de naleving van de geldende normen. Momenteel zijn enkel de fysicochemische en chemische kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater beschikbaar, maar andere data zouden binnenkort worden toegevoegd.160 BOMEN AANGEPLANT IN HET WOLUWEPARK 

Brussel kleurt nog groener! In februari en maart hebben de teams van Leefmilieu Brussel 160 hoogstambomen aangeplant in het Woluwepark. Deze campagne maakt deel uit van een regeneratieprogramma. In totaal werden 30 sierbomen en 130 hoogstambomen voor bossen geplant. De soorten werden gekozen op basis van de aanwezige habitats, de geschiktheidskaarten voor elke soort en de aanbevelingen uit de historische en landschappelijke studie van het Woluwepark.