HET ZONIËNWOUD: DE NATUUR DELEN 

DE 10 GEBODEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE WANDELAAR

1. Ik wandel alleen op afgebakende paden.

2. Ik pluk geen wilde bloemen, bessen of paddenstoelen.

3. Ik beschadig geen bomen.

4. Ik laat de dieren met rust.

5. Ik laat geen afval achter.

6. Ik maak geen lawaai.

7. Ik draag zorg voor de infrastructuur.

8. Ik maak geen vuur.

9. Ik trek het bos niet in bij stormwaarschuwingen.

10. Ik volg de aanwijzingen in het bos en het advies van de boswachters.

PAS OP VOOR PV’S

Hoewel de rol van de boswachters hoofdzakelijk bestaat uit het informeren en sensibiliseren van het publiek, kunnen zij ook proces-verbalen opstellen.

Ga je graag wandelen, joggen, fietsen, paardrijden, spelen met de kinderen of foto’s maken in het Zoniënwoud? Dan is het volgende belangrijk voor jou! De Brusselaars houden van hun kathedraalbos: het is een natuurlijk toevluchtsoord voor hen. Willen we dat zo houden, dan moeten we tijdens onze vrije tijd meer dan ooit de natuur beschermen.

Tijdens de gezondheidscrisis vonden meer wandelaars en fietsers dan ooit de weg naar het Zoniënwoud. Dit intensieve gebruik bleef niet zonder gevolgen voor dit fragiele ecosysteem. Wandelaars die de afgebakende paden verlaten, verstoren de dieren, vertrappelen de planten en drukken de bodem aan, waardoor de vegetatie er maar moeilijk kan groeien. Om deze kwetsbare biotoop in stand te houden, is het aan ieder van ons om de ‘goede gebruiksregels’ van het bos na te leven.

Draag zorg voor het bos

Te voet

Wees uiterst voorzichtig als je op wandel gaat in gebieden die bestemd zijn voor de ontwikkeling van het ecosysteem in het bos (natuurreservaten, bosreservaten en beschermde zones). Betreed nooit afgesloten en/of verboden zones.

Met de hond

Omdat je hond wandelaars bang kan maken en de fauna en flora ernstig kan beschadigen, is het voortaan verplicht hem aan de leiband te houden. Honden mogen in geen enkel geval in de bosvijvers spelen.

Met de mountainbike

Als mountainbiker mag je in het bos alleen de afgebakende fietspaden gebruiken. Dit om te voorkomen dat je de kwetsbare grond beschadigt. Rij ook niet te snel, zodat je andere bezoekers niet in gevaar brengt.

Te paard

Met je paard op pad in het bos? Gebruik alleen rijwegen, fietspaden, gemengde wegen en afgebakende ruiterpaden. Wil je er met de koets opuit, weet dan dat je hiervoor eerst toestemming moet vragen.

Kies voor ecomobiliteit

Met uitzondering van de enkele wegen die het bos doorkruisen, zijn motorvoertuigen (auto’s, motoren, scooters, enz.) in het hele bosgebied streng verboden. Kom je met de auto naar het bos, dan parkeer je je best op de parkings bij de hoofdingangen van het bos. Fietsliefhebbers kunnen terecht in de nieuwe fietsenstallingen. En als je het openbaar vervoer gebruikt, vermijd je de obligatoire luswandeling terug naar de auto.

WELKOM IN HET ZONIËNWOUD! 

Zin om de groene long van de hoofdstad te ontdekken? Download de meest recente versie van de kaart van het Zoniënwoud! Je vindt er de toegangspoorten, de fiets-, wandel- en ruiterpaden, en ook de speelzones, de hondenzones en nog veel meer. Je kan ook een gratis papieren versie aanvragen via info@leefmilieu.brussels.