MIJN STAD ONZE PLANEET: HELEMAAL DIGITAAL!

Nu het coronavirus ons allemaal uitnodigt om opnieuw te bekijken wat echt belangrijk is, hebben we gekozen om jouw tijdschrift deze maand niet op papier uit te brengen. Maar dat betekent niet dat je iets zou moeten missen. Integendeel. Je kan ons magazine digitaal lezen, nog gebruiksvriendelijker en interactiever. Kortom, nog levendiger en actueler! En bovendien aangenamer om te lezen, zowel op smartphone als op een computerscherm. Bekijken, scrollen, klikken, lezen, gemakkelijk teruggaan, stoppen, opnieuw beginnen lezen, en dat overal en altijd. Mijn stad onze planeet: waar, wanneer en hoe jij dat wil! Lees je ons magazine liever op de klassieke manier? Dan kan je nog steeds de pdf-versie downloaden op onze website:

KLIMAAT, MILIEU, NATUUR… BRUSSEL GAAT EROP VOORUIT!

Brussel gaat resoluut de milieu- en klimaatuitdagingen aan. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan praktische oplossingen, innovatieve projecten en toekomstvisies. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe Brussel’Air-premie, waarover u verderop in dit magazine meer leest. In ruil voor jouw auto geeft deze premie je een mobiliteitsbudget dat je gedurende twee jaar naar believen kan besteden bij de deelnemende mobiliteitsspelers!

Een ander voorbeeld is de zeer actuele kwestie van overstromingen. In 2022 komt het waterbeheer in het Brussels Gewest in een stroomversnelling met de bredere uitrol van het Geïntegreerd Regenwaterbeheer (GRB). Het doel is met collectieve en individuele acties de eventuele schade door overstromingen te voorkomen of te beperken. Je leest er meer over op de volgende pagina’s.

Onze hoofdstad staat bekend als de groenste stad van Europa, maar wist je ook dat Brussel vooroploopt in de milieutransitie, duurzaam bouwen en de circulaire economie? In dit magazine ontdek je enkele van de meest vernieuwende en inspirerende projecten op dit vlak, gaande van een zelfvoorzienende moestuin op een dak tot duurzame voorbeeldgebouwen en een unieke incubator voor duurzame start-ups.

Veel leesplezier!