ISOLATIEPREMIES: TIJDELIJKE BONUS!  

Laat deze kans niet liggen! Tot 31 december 2021 kunnen Brusselaars die hun woning renoveren bovenop hun Energiepremie nog een extra bonus ontvangen. Zo is de Energiepremie vanaf nu cumuleerbaar met andere financiële steun, zoals de Renovatiepremie. Daardoor kan je gemiddeld tot 50% van de facturen terugbetaald krijgen, behalve voor beglazing, waarvoor de steun lager is. Voor de laagste inkomenscategorie kan deze steun zelfs oplopen tot meer dan 70%! Het is dus het ideale moment om je woning te renoveren. Neem contact op met de experts van Homegrade voor een schatting van de terugbetalingen waar je recht op hebt.

VERWARMING: STEENKOOL IS OP ZIJN RETOUR

Goed nieuws voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Sinds 1 september 2021 is het verboden om nog kolengestookte verwarmings- en warmwatertoestellen te installeren. Dit type toestel is minder efficiënt en vooral te vervuilend. Het verbod geldt voor de installatie van deze toestellen (al dan niet nieuw). Voorlopig gaat het niet om een verbod op het gebruik van bestaande toestellen. Ben je van plan een efficiënter verwarmings- of warmwatertoestel te installeren? Wil je een defect of verouderd toestel vervangen? Op de website van Leefmilieu Brussel vind je een lijst van erkende professionals. Als je met een van hen samenwerkt, kan je ervan op aan dat de vervanging volgens de geldende wetgeving zal worden uitgevoerd! Je hebt ook recht op een nieuwe premie als je een kolengestookte installatie vervangt door een verwarmingsketel, een warmtepomp of een zonneboiler.


LEVEN IN DE BRUSSELSE BODEM!

Leefmilieu Brussel heeft onlangs de biologische activiteit in de bodem van verschillende moestuinen, tuinen, braakliggende industriële terreinen en bossen in het Gewest onderzocht. De resultaten van deze waarnemingen zijn meer dan bemoedigend. Ondanks het stedelijke karakter van het Gewest toonde het onderzoek een intense biologische activiteit op elk van de onderzochte sites, vooral in de moestuinen! Dit bewijst het positieve effect van de bodembeschermingsmaatregelen die de afgelopen twintig jaar zijn genomen. Bezoek onze website voor meer informatie over de Good Soil-strategie of om te weten te komen hoe je met de IBKB de kwaliteit van jouw bodem kunt beoordelen.

LEZ: OP WEG NAAR LOW EMISSION MOBILITY!   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en tegelijk de luchtkwaliteit verbeteren. Om dit te bereiken, wil de regering voertuigen met verbrandingsmotoren (diesel, benzine en lpg) geleidelijk bannen. De nieuwe LEZ-kalender geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen: auto’s, (mini)bussen en bestelwagens, maar ook tweewielers en vrachtwagens, vanaf 2025. Vanaf 2036 zijn de meeste voertuigen met verbrandingsmotor niet langer welkom in het Gewest en ruimen ze baan voor Low Emission Mobility!