MEER RUIMTE VOOR REGENWATER, VOOR EEN BETER WATERBEHEER 

WAAR LIGGEN DE OVERSTROMINGS- ZONES?

Wil je weten op welke plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het overstromingsrisico het grootst is? Raadpleeg de overstromingskaarten op de website van Leefmilieu Brussel. Deze kaart deelt de potentiële overstromingszones in in drie categorieën: klein risico (kans op overstroming een keer in de 100 jaar), middelgroot risico (kans op overstroming een keer in de 25 tot 50 jaar – ongeveer 5% van het grondgebied), groot risico (kans op overstroming een keer in de 10 jaar – ongeveer 1% van het grondgebied).

We kunnen het vandaag niet meer ontkennen: hevige regenval en grootschalige of onaangepaste verstedelijking gaan niet goed samen. Regen kan veel schade aanrichten als hij geconcentreerd en zo snel mogelijk als ‘afval’ wordt afgevoerd. Nochtans is het perfect mogelijk om met enkele collectieve en individuele acties de voordelen van regenwater te benutten en schade te beperken of te voorkomen. Een woordje uitleg.

De rampzalige overstromingen die zich deze zomer langs de Waalse rivieren hebben voorgedaan, komen zeer weinig voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch berokkenen zware stormen en hevige regenval nog al te vaak aanzienlijke schade: ondergelopen wegen, verzadigde riolen, ondergelopen kelders, enz. De oorzaak: door de toenemende verstedelijking kan het water niet langer insijpelen in de bodem van historische en natuurlijke overstromingsgebieden.

Naar een geïntegreerd regenwaterbeheer

Nochtans levert regenwater, wanneer het de ruimte krijgt, ook veel nuttige diensten. Diensten die we niet zomaar mogen opgeven. Zo kunnen we heel wat leidingwater besparen door regenwater op te vangen en te hergebruiken. Het blauwe goud verbetert ook het microklimaat en de luchtkwaliteit in de stad. Het laat planten groeien en maakt de natuur en groene ruimten aangenamer en rijker op het vlak van biodiversiteit. Met het Geïntegreerd Regenwaterbeheerplan (GRB) (zie hieronder) wil het Gewest regenwater opnieuw de ruimte geven die het verdient. In dit plan staan een aantal overheidsmaatregelen, maar het vraagt ook de inzet en medewerking van alle Brusselaars, zowel professionals als burgers, om het plan succesvol te maken.

Water is een zaak van iedereen

Zelfs als je er niet rechtstreeks hinder van ondervindt, kan je helpen om regenwater nuttig te maken. Hoe? Door je perceel te vergroenen, door de waterkringloop te herstellen, door een regenwateropvangtank te installeren, of door bufferzones zoals een vijver aan te leggen. Meer tips en advies over hoe je overstromingen kan voorkomen, vind je in de brochure “Overstromingen aanpakken: de juiste handelingen vóór, tijdens en na een overstroming”. Deze brochure is ook op papier verkrijgbaar bij het infopunt van Leefmilieu Brussel. Aarzel niet om ze daar op te halen!

ALLES OVER HET GRB

In 2022 komt het waterbeheer in het Brussels Gewest in een stroomver­snelling met een bredere uitrol van het Geïntegreerd Regenwaterbeheer (GRB). Deze strategie staat voor een natuurlijker beheer van regenwater in de openbare ruimte en bebouwde zones. Wil je meer weten? Mis de conferentie van Coördinatie Zenne niet op 30 november, van 17.00 tot 20.00 uur.