DE BRUSSELSE BODEM ONDER DE LOEP

Wist je dat het gemiddeld duizend jaar duurt om 1 cm grond aan te maken? Onze bodem is een grondstof die we als mens niet zomaar kunnen hernieuwen. We gaan er dus maar best duurzaam mee om. Daarom organiseert Leefmilieu Brussel een grootschalig bodemonderzoek in Brussel. Dit om de kwaliteit van de bodem te bepalen en na te gaan in hoeverre hij geschikt is voor landbouw, waterbeheer, natuurontwikkeling en klimaatregeling. Er werden zo’n honderd stalen genomen en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens zal tegen 2024 een kadaster van de Brusselse bodemkwaliteit worden opgesteld. Wil je meedoen aan een van de volgende meetcampagnes? Stuur een e-mail naar soilfacilitator@leefmilieu.brussels of bel naar 02 775 75 75.

MINDER VERVUILING DANKZIJ DE LEZ!

Sinds 2018 hebben de maatregelen in het kader van de lage-emissiezone (LEZ) bijgedragen aan een betere bescherming van de gezondheid van de Brusselaars. Zo wijzigde de samenstelling van het wagenpark en verbeterde ook de luchtkwaliteit. Uit metingen is gebleken dat deze strategie een positief effect heeft gehad op de verontreiniging die het verkeer in Brussel veroorzaakt: de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) daalde met 9%, van fijne deeltjes (PM2.5) met 17%, en van roet met 38%. In 2022 gaat de LEZ een nieuwe fase in. Voortaan zijn ook dieselvoertuigen met Euronorm 4 niet meer welkom in Brussel. Deze nieuwe mijlpaal moet de positieve impact van de LEZ versnellen: dieselwagens en -bestelwagens met Euronorm 4 zijn immers verantwoordelijk voor 30% van de PM2.5-uitstoot. Meer info: lez.brussels > Praktisch > Impact


ENERGIE, WONEN... ONTDEK DE RENOLUTION-PREMIES

Zeg niet langer energiepremies, maar RENOLUTION-premies. Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. De naam mag dan wel veranderd zijn, de voordelen niet. Met een gecombineerd budget van 53,6 miljoen euro zijn de nieuwe premies in 2022 net zo voordelig! Een andere belangrijke wijziging is dat je de premieaanvragen nu ook na de werkzaamheden kan indienen.

TWEE NIEUWE BIKE HUBS IN BRUSSEL!  

Brussel telt twee nieuwe hubs voor fietsers en fietstoeristen. De ene bevindt zich in het Grand Hospice (centrum Brussel), de andere op de site van See U (Elsene). Je kan er onder meer fietsen huren of laten herstellen. Je vindt er ook hulpmiddelen zoals de gids “Brussel met de fiets” en fietsvriendelijke overnachtingsplekken. Op de twee sites vertrekken bovendien begeleide fietstochten, en ze vormen de ideale locatie voor evenementen die het gebruik van de fiets bevorderen. Meer info: www.grand-hospice.brussels/nl/