02 775 75 75 - LEEFMILIEU.BRUSSELS

Tweemaandelijkse uitgave, verschijnt niet in januari, juli en augustus. - Leefmilieu Brussel - Havenlaan 86 C / 3000, 1000 Brussel - Tel. 02 775 75 75 - info@leefmilieu.brussels leefmilieu.brussels

V.U. : B. Dewulf. HOOFDREDACTEUR : Sandra Moreels. LEESCOMITÉ : Sandra Moreels & Isabelle Degraeve. REDACTIE : Didier Dillen. PRODUCTIE : 4sales.be.

De foto's illustreren niet noodzakelijk de geciteerde personen © LEEFMILIEU BRUSSEL - De teksten in deze publicatie zijn bedoeld om de wettelijke bepalingen te verduidelijken. Voor de werkelijke juridische draagwijdte verwijzen we naar de teksten in het Belgisch Staatsblad.