OOK GEMERKT? ER IS MINDER LAWAAI !

U kent het wel, het vertrouwde geluid van de stad: autoverkeer, werven, culturele activiteiten en evenementen, winkels. Sinds het begin van de lockdown zijn, beetje bij beetje, de lawaaierige activiteiten afgenomen. Een meternetwerk van Leefmilieu Brussel meet permanent, op het terrein, het geluidsniveau. Het registreerde de concrete effecten van deze uitzon­derlijke situatie. Lees hier de eerste conclusies.

Wegverkeer

Het geronk van het wegverkeer is vrij representatief voor het omgevingslawaai in de stad. In “normale” tijden zorgt het verkeer voor een aanzienlijke hoeveelheid lawaai. Door de sluiting van de scholen en de aanbeveling om thuis te werken is de geluidshinder door het wegverkeer sinds maandag 16 maart dan ook sterk afgenomen. Deze daling werd nog versterkt door de lockdownmaatregelen die op 18 maart ’s middags van kracht werden.

Als een autoloze zondag!

Bovenop een geluidsvermindering die vergelijkbaar is met wat we meestal in het weekend waarnemen, registreerden vijf meetstations sinds maandag 16 maart een algemene daling van het niveau van achtergrondgeluid. Deze daling loopt op tot 20 dB(A), afhankelijk van de dag en het station. We zien de meest opvallende dalingen in meetstations naast grote snelwegen (zoals de E411 in Oudergem en de E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe) en andere belangrijke verkeersassen (zoals de Waversesteenweg in Oudergem en de Houba de Strooperlaan in Laken). Deze dalingen liggen dicht bij de verschillen die anders op autoloze zondagen worden waargenomen!

Wedstrijd Field Recording ‘Lockdown’!

In deze tijden van afzondering nodigt het team van de Week van de Klank alle Brusselaars uit om hun persoonlijke klankervaring tijdens deze periode op te nemen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om menselijke activiteiten, gesprekken, natuurgeluiden en geluiden van een machine of een toestel. Registreer uw klankervaring vanuit ramen of deuren, op binnenplaatsen of balkons, in tuinen. De beste fragmenten worden uitgezonden tijdens de Week van de Klank 2021. U krijgt tot vier weken na de lockdown de tijd om de klankfragmenten in te zenden. Er wordt ook nog een tweede wedstrijd georganiseerd, voor wie tijdens de lockdown niet voldoende materiaal van goede kwaliteit in huis heeft om aan de wedstrijd deel te nemen.

deweekvandeklank.be

Spoorverkeer

De lockdown had ook een hoorbare invloed op de geluidshinder die het treinverkeer veroorzaakt. De waargenomen geluidsvermindering is echter minder groot dan die voor het wegverkeer. Het treinverkeer is wel wat afgenomen, maar er zijn veel treinen blijven rijden sinds de invoering (op maandag 23 maart) van een alternatieve treindienst om het hele netwerk te bedienen.

Luchtverkeer

Het luchtverkeer is sinds het begin van de crisis sterk gedaald. In april vlogen er bijvoorbeeld zes keer minder vliegtuigen over het gewest dan tevoren. Geluidsniveaumeters op plaatsen waar voor de lockdown heel wat vliegtuigen passeerden, tonen dan ook een duidelijke daling. Zij detecteerden veel minder vliegtuigen. Om bevoorradings- en gezondheidsredenen blijven sommige grote transportvliegtuigen wel vliegen. Zij produceren soms aanzienlijke geluidsniveaus, maar hun aantal is beperkt. Over het geheel genomen neemt de geluidshinder door het luchtverkeer dus af.

bit.ly/CoronaGeluid

Lawaai en COVID-19: beter samenleven

Het is nu misschien wel rustiger in de hoofdstad, maar niet alle lawaai is verdwenen. We blijven leven, wandelen, onze tuinen verzorgen, ons buiten of binnen amuseren, naar muziek luisteren... en dat is maar goed ook! Maar in lockdowntijden is het niet altijd gemakkelijk om samen te leven en de rust van onze buren te respecteren. Zeker niet in een dichtbevolkte stad als Brussel. Hoe vermijden we dat burenlawaai voor extra spanning en stress zorgt in een periode die sowieso al moeilijk is?

Dat is simpel, met wat gezond verstand en hoffelijkheid. Zet bijvoorbeeld uw televisietoestel niet te luid. Sla ’s nachts geen deuren dicht en laat dan geen huishoudtoestellen draaien. Vraag uw kinderen om het kalmpjes te houden, vooral op momenten dat de buurt rust. Kies voor stiller speelgoed en stillere spelletjes. Respecteer ook de rust in parken en groene ruimten. Doe klusjes of onderhoud uw gazon op tijdstippen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. U bent muzikant? Oefen dan in een geluiddichte ruimte.

De brochure ‘Rustig wonen in Brussel. 100 tips om zich te beschermen tegen lawaai en er minder te maken’ helpt u om uw oren, die van de mensen om u heen en die van uw buren te beschermen. En zelfs als het geluid u irriteert, vergeet dan niet dat andere mensen niet altijd opzettelijk lawaai maken. Een beetje beleefdheid en goede wil kunnen veel problemen oplossen. Ga eerst het gesprek aan voor u begint te klagen. Dialoog is nog altijd de beste manier om geluidsoverlast te beperken!

bit.ly/RustigWonenBxl

WIST U DIT?

Lawaai en biodiversiteit

Geluidsoverlast, dat is slecht voor onze gezondheid. Talrijke studies bevestigen dat. Wat nog niet zo bekend is: lawaai is ook verantwoordelijk voor minder biodiversiteit in de dierenwereld. De Franse organisatie Bruitparif publiceerde hierover recent een uitgebreide studie. Die gaat over soorten die in het water of op het land leven. Het besluit? Heel wat soorten ondervinden grote schade van de geluidsoverlast die zowat overal te vinden is. Veel vogels zingen bijvoorbeeld luider, hoger of vaker, sommige walvisachtigen ondervinden aanzienlijke gehoorproblemen en prairiehonden worden gestoord door verkeersgeluiden. Dat laatste geldt trouwens ook voor sommige amfibieën, en misschien zelfs voor plankton in de zee! Maar de biodiversiteit heeft niet alleen te lijden onder het lawaai, ze kan ook een deel van de oplossing zijn. Planten dempen en absorberen de geluidshinder, ook in de stad, tenminste gedeeltelijk!

bit.ly/BruitBiodiversite (FR)