ONS WATER BESCHERMEN: EEN ZAAK VAN IEDEREEN! 

BEWONER IN ACTIE

Of onze eigendom aan een waterloop grenst of niet, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een betere waterkwaliteit in Brussel. Beperk bijvoorbeeld de hoeveelheid wasmiddel die u gebruikt. Kies voor milieuvriendelijkere producten voor de afwas en de was. Giet nooit restjes verf, white spirit, kunstmest of pesticiden in de gootsteen of het toilet. Stop ook met verspillen en oefen goede gewoonten om vlot uw waterverbruik te beperken.

bit.ly/WaterBewonerActieBxl

Water is een echte troef voor een stad. Het verbetert de levenskwaliteit en laat de biodiversiteit bloeien. Maar onze Brusselse waterlopen en vijvers staan onder toenemende druk. Gelukkig is er veel dat we kunnen doen om dit erfgoed te beschermen en te verbeteren.

Afval niet zomaar weggooien. Sorteren of composteren wat kan gecomposteerd worden. Dat vinden we intussen normaal. Maar als het op de bescherming van water aankomt, vergeten we soms dat we ook hier een rol in te spelen hebben. Wat kunt u wel of niet doen als u in de buurt van een waterloop woont? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van welk deel? Dergelijke vragen krijgen een antwoord in de nieuwe verordening die op 1 januari 2020 in werking is getreden. In dit artikel vindt u alvast enkele antwoorden.

Stop groenafval!

U kent het wel, het groenafval (met grasmaaisel, dode bladeren, voedselresten, enz.) dat zich opstapelt aan de oevers van waterlopen die aan een tuin grenzen. Dit is niet alleen verboden. Het stimuleert ook de groei van algen en invasieve planten, belemmert een goede doorstroming van het water en kan aanleiding geven tot plagen van bijvoorbeeld ratten.

Uw verplichtingen 

De zorg voor het hydrografische netwerk is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de waterlopenbeheerder. Maar ook de mensen die in de buurt van een onbevaarbare waterloop en/of een gewestelijke vijver wonen, hebben een rol te spelen. Zij moeten bijvoorbeeld een afstand van 1 meter (gemeten vanaf de oeverinsteken van de waterloop) respecteren om een omheining te plaatsen. Ze moeten ook een begroeide bufferzone inrichten en onderhouden van minstens 4 meter breed (vanaf de oeverinsteken).

Mag u water uit een waterloop halen?

Ja, wie naast een niet-bevaarbare waterloop woont heeft het recht om er water uit te halen, mits uitdrukkelijke toestemming van Leefmilieu Brussel. Die zal erover waken dat dit de waterloop niet schaadt en dat de bewoners stroomafwaarts ook van dit recht kunnen genieten.

Wat mag niet?

Het is onder andere verboden om vaste of vloeibare stoffen te plaatsen op een plek vanwaar ze in waterlopen en vijvers kunnen belanden. Het is onder meer ook verboden om de ecologische en/of chemische kwaliteit van onbevaarbare waterlopen en vijvers te schaden, om hun normale en regelmatige stroming te verstoren, om zonder toestemming van de beheerder binnen de 4 meter van de oeverinsteken iets te bouwen of neer te leggen, en om in die zone naaldbomen te planten of hun zaailingen te laten groeien.

bit.ly/WaterWetgevingBxl