KLIMAATCOLLAGE

Klimaatcollage (FR, EN): dat is de naam van een ludieke, participatieve en creatieve workshop over klimaatverandering. Deze workshop gebruikt onze collectieve intelligentie om de werking van het klimaat en de gevolgen van de verstoring ervan toe te lichten. Het doel? Een miljoen mensen bewustmaken van de klimaatproblematiek! Dit project richt zich op scholen, bedrijven en groepen. Tijdens de workshop legt u in teams oorzakelijke verbanden tussen de 42 kaarten van het spel. Zo maakt u samen een ‘collage’ die de klimaatverandering weerspiegelt. Echt wel creatief! En als u de afgewerkte collage bewaart, kan die een educatieve rol blijven spelen.

GROENESTROOM-CERTIFICATEN: ONDERSTEUNING VERLENGD TOT 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een gulle ondersteuning voor fotovoltaïsche energie opgezet. Een investering verdient zich daarmee in amper zeven jaar terug. Dit systeem moest op 1 juni 2020 worden aangepast. Door de COVID-19-crisis is de fotovoltaïsche markt echter vrijwel stilgevallen. Vanwege deze uitzonderlijke om­standigheden heeft de Brusselse regering beslist om het huidige ondersteuningssysteem voor fotovoltaïsche installaties te behouden tot 1 januari 2021. Op die datum zal het nieuwe stelsel in werking treden, op basis van de waarden die de Brusselse regulator Brugel op 1 september 2020 zal meedelen.


BELEXPO OPENT OPNIEUW DE DEUREN

BELEXPO, de interactieve tentoonstelling over het klimaat en de steden van morgen, een initiatief van Leefmi­lieu Brussel, opent op 30 juni opnieuw haar deuren. En de tentoonstelling is in juli en augustus voor iedereen GRATIS. Goed nieuws dus voor gezinnen en groepen jongeren tussen 10 en 14 jaar, vooral wie de zomervakantie in België doorbrengt! In het kader van COVID-19 moeten bezoekers uiteraard wel een aantal maatregelen respecteren. Meer info op 0485 20 25 00 en op belexpo.brussels

MY BRUSSELS WILDLIFE

In mei lanceerde Leefmilieu Brussel voor alle Brusselaars een grote natuurfotowedstrijd, in samenwerking met het YouTube-kanaal ‘La Minute Sauvage’ en het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels. Ontdek de vijf winnende foto’s op onze Facebook-pagina en onze website!

My Brussels WildlifeEEN FILM OVER GELUIDSOVERLAST IN PARIJS... EN IN BRUSSEL!

Zowel in Parijs als in Brussel wordt hard gewerkt aan een stillere stad. De documentaire ‘Grand Paris sous silence’, schetst mogelijke oplossingen in de strijd tegen auditieve vervuiling. Marie Poupé, medewerkster van Leefmilieu Brussel, legt er het Brusselse beleid ter bestrijding van geluidshinder uit. Een mooie erkenning van het werk in onze hoofdstad!