02 775 75 75 - LEEFMILIEU.BRUSSELS

Verschijnt maandelijks, behalve in januari, juli en augustus. - Leefmilieu Brussel - Havenlaan 86 C / 3000, 1000 Brussel - Tel. 02 775 75 75 - info@leefmilieu.brussels leefmilieu.brussels

V.U. : F. Fontaine & B. Dewulf. HOOFDREDACTEUR : Mathieu Molitor. HERLEZINGCOMITÉ : Sylvie Clara, Annelies Wouters. REDACTIE : Didier Dillen. VERTALING : Maarten Geerts. PRODUCTIE : 4sales.be.

De foto’s tonen niet noodzakelijk de geciteerde personen. © LEEFMILIEU BRUSSEL De teksten in deze publicatie hebben tot doel de wettelijke bepalingen toe te lichten. Om de ware juridische toedracht van deze teksten te kennen, verwijzen we u naar de teksten van het Belgisch Staatsblad.

image